Hoe ver zijn we?

Hoe ver zijn we?

Stand van zaken

Begin juli hebben wij middels een nieuwsbrief reeds aangegeven dat de stukken verder worden uitgewerkt om de verkoop te kunnen starten en dat wij met de aannemer afspraken zullen maken voor de realisatie van de woningen. Omdat het in de bouwsector en woningmarkt momenteel erg druk is hebben we hier wat meer tijd voor nodig dan we in eerste instantie dachten. We willen immers graag voorafgaand zoveel mogelijk duidelijk hebben om teneinde een voorspoedig verkoopproces en bouwproces te kunnen doorlopen. De verwachting om dit najaar met de verkoop te starten kunnen we dan ook niet geheel nakomen.

Omgevingsvergunning bouwen

Vooruitlopend op de start verkoop hebben we wel alvast de omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is inmiddels ook verleend waardoor dit geen belemmering meer zal vormen zodra we met de bouw willen starten als er voldoende woningen zijn verkocht.

Uitbreiding deelplan met 4 extra woningen

Daar er inmiddels veel belangstelling blijkt voor dit plan van levensloopbestendige boerderijwoningen zijn we voornemens nog 4 extra woningen aan dit plan toe te voegen. Er zullen hierbij aan de overzijde van de 7 woningen nog 2 woningen aan de Boekweitstraat gesitueerd worden en 2 woningen aan de Tarwestraat. Er zijn dan meerdere type woningen waarbij de plattegronden verschillen van elkaar. Hierbij te denken aan de keuken aan de voorzijde of achterzijde etc. Ook zullen we verschillende optiemogelijkheden uitwerken zodat u inzicht krijgt in de diverse mogelijkheden die deze leuke woning biedt. Uiteraard zijn persoonlijke wensen ook bespreekbaar met onze aannemer!

De omgevingsvergunning voor deze 4 extra woningen gaan we binnenkort nog aanvragen. De bedoeling is dus nu om een totaalproject van 11 levensloopbestendige boerderijwoningen te realiseren.

Veelgestelde vragen
Kunnen we dit type woning al ergens zien?
Onlangs zijn vergelijkbare woningen in nieuwbouwplan Helmusweg in Hout-Blerick gerealiseerd. Leuke sfeervolle woningen, zowel kopers als wij zijn er zeer trots op! Wellicht leuk om er een keer te gaan kijken.

In nieuwbouwplan De Afhang III in Horst worden deze momenteel ook gebouwd.

Wanneer is de start verkoop en start bouw?
De prognose voor de start verkoop is nu eind dit jaar. Wij verwachten voorjaar/medio 2019 met de bouw van de woningen te kunnen starten. De planning hiervan kan nog wijzigen, afhankelijk van meerdere factoren. Als de planning wijzigt, zullen wij dit met u communiceren. 

Wat zijn de V.O.N.-prijzen? Op dit moment zijn er nog geen definitieve v.o.n.-prijzen bekend. Deze zullen pas bij de start verkoop bekend worden. Er staan wel prijsindicaties op de website. Voor de 4 woningen waarmee we dit plan willen uitbreiden zijn nog geen prijsindicaties vermeld.

Hoe nu verder?

We begrijpen dat u zo snel mogelijk graag meer concrete informatie wilt ontvangen. Ook wij willen graag dat de verkoop zo snel mogelijk van start gaat. Wees gerust, we zullen niet stilzitten. Zodra er nieuws is of de start verkoop datum bekend is zullen wij u wederom via een nieuwsbericht in kennis stellen.