Verkoopprocedure

Verkoopprocedure

Digitaal inschrijven via de website

Vanaf 8 april 2019 kunt u zich middels het digitaal inschrijfformulier tot en met 14 april 2019 inschrijven op uw favoriete woning(en). Geef de woning van uw grootste voorkeur aan als eerste voorkeur. We verzoeken u per huishouden één inschrijfformulier in te vullen, meerdere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Let op, u dient zich ook in te schrijven middels het digitale inschrijfformulier als u reeds eerder ingeschreven bent voor de presale. Alleen het officiële inschrijfformulier wordt gebruikt voor de toewijzing. Indien gewenst dan kan Startpunt Wonen u helpen met het digitaal inschrijven via de website.

Het kan zomaar gebeuren dat zich straks meer belangstellenden melden dan dat er woningen te koop zijn. Hoe worden de woningen dan toegewezen? Hieronder lichten we dat alvast graag aan u toe.

De toewijzing

Op 14 april 2019 om 23:59 uur sluit de inschrijfperiode. Vervolgens vindt uiterlijk 19 april 2019 de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen op de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers.

Is er één kandidaat voor een kavel, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Wanneer er voor een bepaalde kavel meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven vindt de toewijzing plaats aan de meeste concrete kandidaat. Hierbij wordt gekeken naar de financiële situatie  en de huidige woonsituatie van een kandidaat. Wanneer u uw financiële situatie gecheckt heeft en weet dat u de woning van uw voorkeur kunt financieren dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. Ook speelt het mee of u wel of niet een woning te verkopen heeft of wilt aankopen zonder dat u uw huidige woning verkocht heeft.                                   

Mochten er ná de inventarisatie van de inschrijvingen nog steeds gelijkwaardige kandidaten voor een woning zijn dan kan er gekozen worden om te loten.                                                                            

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw van de woningen.

Een woning opteren

Wanneer wij u een woning kunnen toewijzen, wordt u uiterlijk 19 april 2019 benaderd door Startpunt Wonen voor het inplannen van een verkoopgesprek. De verkoopgesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats na de toewijzing. Na afloop van het verkoopgesprek kunt u besluiten om een optie te nemen op de woning. Een optie wordt verstrekt voor circa 2 weken. In deze optieperiode kunt u beslissen om wel of niet tot aankoop van de woning over te gaan. Wanneer u afziet van de aankoop wordt de woning weer opnieuw aangeboden aan andere kandidaten.

Mochten wij helaas geen woning aan u kunnen toewijzen dan wordt u hier uiteraard over geïnformeerd. U wordt dan automatisch op de reservelijst geplaatst en geïnformeerd wanneer de eerste kandidaat afziet van de koop van de woning.

Wij wensen u veel plezier bij het doornemen van de verkoopbrochure. Mocht u nog vragen hebben dan kun u contact opnemen met een van de makelaars van Startpunt Wonen.